Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

Раздзелы сайта

Матэматыка

Маршрутны ліст аддаленага навучання вучня па матэматыцы ў 1 класе

Дата: 30.04.2020

Тэма: лінейка. Вымярэнне даўжынь адрэзкаў з дапамогай лінейкі.

Мэта : вывучыўшы тэму, я буду ведаць:

якія бываюць лініі і геаметрычныя фігуры

вывучыўшы тэму, буду умець:

рашаць задачы; распазнаваць прамую лінію, адрэзак і пункт; параўноўваць даўжыню прадметаў і адрэзкаў з дапамогай лінейкі.

 

Тэматычны вучэбны матэрыял для самастойнага вывучэння

( Падручнік (П); рабочы сшытак (РС); дадатковы матэрыял (ДМ))

Этапы

Заданні

Тлумачэнні па выкананню

I.

ВУЧУСЯ ЛІЧЫЦЬ ВУСНА

П, с. 96, № 1

П, с. 96, № 2 № 3

 

Параўнай даўжыні прадметаў

Вусна састаў прыклады па схеме

ВЫВУЧАЮ НОВАЕ

П, с. 97, №5

 

П, с. 97, №6

 

 

РС, с. 50

РС, с. 50 №2

Прачытай задачу. Назаві ўмову задачы. Назаві пытанне.

Выдзелі велічыны, якія дадзены ва ўмове задачы. Запішы рашэнне

Разгледзь схемы. Выберы схему і злучы з адказам. Растлумач правільнасць свайго выбару.

 

Начарці адрэзкі зададзенай даўжыні

Рашы задачу . Растлумач рашэнне

III. ЗАМАЦОЎВАЮ
ПАЎТАРАЮ

 

РС, с.48, №1

 

Запоўні табліцу.

 

IV.

КАНТРОЛЬ

  П, с. 97

 

Вымерай даўжыні адрэзкаў

V.

САМААЦ

ЭНКА

 

Нумар задання

ПРЫ ВЫКАНАННІ ЗАДАННЯ

я адчуваў цяжкасці       __________________________

мне было не зразумела ____________________________________

было цікава     ________________________________________

 

 

 


Маршрутны ліст аддаленага навучання вучня па матэматыцы ў 1 класе

Дата: 29.04.2020

Тэма: Параўнанне даўжынь прадметаў (адрэзкаў) з дампамогай умоўнай меркі. Адзінка даўжыні – сантыметр.

Мэта : вывучыўшы тэму, я буду ведаць:

якія бываюць лініі і геаметрычныя фігуры

вывучыўшы тэму, буду умець:

рашаць задачы; распазнаваць прамую лінію, адрэзак і пункт; параўноўваць даўжыню прадметаў і адрэзкаў з дапамогай меркі даўжынёй 1см і лінейкі.

 

Тэматычны вучэбны матэрыял для самастойнага вывучэння

( Падручнік (П); рабочы сшытак (РС); дадатковы матэрыял (ДМ))

Этапы

Заданні

Тлумачэнні па выкананню

I.

ВУЧУСЯ ЛІЧЫЦЬ ВУСНА

П, с. 96, № 1

П, с. 96, № 2 № 3

 

Параўнай даўжыні прадметаў

Вусна састаў прыклады па схеме

ВЫВУЧАЮ НОВАЕ

П, с. 97, №5

 

П, с. 97, №6

 

РС, с. 48 №1

РС, с. 48 №2

Прачытай задачу. Назаві ўмову задачы. Назаві пытанне.

Выдзелі велічыны, якія дадзены ва ўмове задачы. Запішы рашэнне

Разгледзь схемы. Выберы схему і злучы з адказам. Растлумач правільнасць свайго выбару.

Складзі і запішы выразы

Рашы задачу . Растлумач рашэнне

III. ЗАМАЦОЎВАЮ
ПАЎТАРАЮ

 

РС, с.48, №3

П, №7

 

Пастаў знакі і параўнай.

Параўнай даўжыні

IV.

КАНТРОЛЬ

  П, с. 89, №6

 

Састаў прыклады. вылічы.

V.

САМААЦэНКА

 

Нумар задання

ПРЫ ВЫКАНАННІ ЗАДАННЯ

я адчуваў цяжкасці       __________________________

мне было не зразумела ____________________________________

было цікава     ________________________________________

 

 

 


Маршрутны ліст аддаленага навучання вучня па матэматыцы ў 1 класе

Дата: 24.04.2020

Тэма: Прамая лінія. Пункт. Адрэзак. Параўнанне даўжынь прадметаў (адрэзкаў) на аснове пачуццёвага ўспрымання.

Мэта : вывучыўшы тэму, я буду ведаць:

якія бываюць лініі і геаметрычныя фігуры

вывучыўшы тэму, буду умець:

рашаць задачы; распазнаваць прамую лінію, адрэзак і пункт; параўноўваць даўжыню прадметаў і адрэзкаў

 

Тэматычны вучэбны матэрыял для самастойнага вывучэння

( Падручнік (П); рабочы сшытак (РС); дадатковы матэрыял (ДМ))

Этапы

Заданні

Тлумачэнні па выкананню

I.

ВУЧУСЯ ЛІЧЫЦЬ ВУСНА

П, с. 86, № 1

П, с. 86, № 2

 

П, с. 86, № 4

 

Вылічы

Вусна устаў прапушчаныя лікі

Прачытай і рашы задачу.

Якія знакі дзеянняў схаваліся?

Растлумач.

ВЫВУЧАЮ НОВАЕ

П, с. 86, №3

 

П, с. 87, №6

 

 

 

РС, с. 44 №1

РС, с. 44 №2

Вылічы і запішы ў сшытак. Параўнай

 

Прачытай задачу. Назаві ўмову задачы. Назаві пытанне.

Выдзелі велічыны, якія дадзены ва ўмове задачы. Запішы рашэнне

 

Разгледзь схемы. Выберы схему і злучы з адказам. Растлумач правільнасць свайго выбару.

Закрэслі лішнія капейкі

III. ЗАМАЦОЎВАЮ
ПАЎТАРАЮ

П, с. 88, № 3

П, с. 88, № 4

 

РС, с.45, №1

РС, с.45, №2

Запішы выразы ў сшытак. Параўнай

Запішы рашэнне задачы ў сшытак.

 

Пастаў знакі і параўнай.

Рашы прыклады і размалюй малюнак

IV.

КАНТРОЛЬ

  П, с. 89, №6

 

Састаў прыклады. вылічы.

V.

САМААЦэНКА

 

Нумар задання

ПРЫ ВЫКАНАННІ ЗАДАННЯ

я адчуваў цяжкасці       __________________________

мне было не зразумела ____________________________________

было цікава     ________________________________________

 

 


 

Маршрутны ліст аддаленага навучання вучня па матэматыцы ў 1 класе

Дата: 23.04.2020

Урок 92

Тэма: Задачы, якія раскрываюць сэнс дзеяння складання, са словамі “столькі, колькі” Мэта :вывучыўшы тэму, я буду ведаць:

спосаб рашэння задач, ва ўмове якіх ёсць слова«столькі, колькі …»

вывучыўшы тэму, буду умець:

рашаць задачы, ва ўмове якіх ёсць слова«столькі, колькі …»

 

Тэматычны вучэбны матэрыял для самастойнага вывучэння

( Падручнік (П); рабочысшытак (РС); дадатковы матэрыял (ДМ))

Этапы

Заданні

Тлумачэнні па выкананню

I.

ВУЧУСЯ ЛІЧЫЦЬ ВУСНА

П, с. 84, № 3

П, с. 84, № 2

 

П, с. 85, № 5

 

Вылічы

Прачытай і рашы задачу.

Растлумач, чаму англійскіх слоў 5?

ПараўнайЧытай выразы для параўнання з дапамогай слоў “сума”, “рознасць”.

ВЫВУЧАЮ НОВАЕ

П, с. 84, заданне ў блакітнай рамцы

 

П, с. 84, № 1

Працуй па памятцы Прочитай задачу.

 

Назаві ўмову задачы. Назаві пытанне.

Выдзелі велічыны, якія дадзены ва ўмове задачы.

Разгледзь схемы. Выберы схему, якая падыходзіць да задачы.

Растлумач правільнасць свайго выбару.

Запішы рашэнне задачы ў сшытак.

 

III. ЗАМАЦОЎВАЮ
ПАЎТАРАЮ

П, с. 84, № 4

П, с. 85, № 6

 

РС, с.44, №1

РС, с.44, №2

Запішы выразы ў сшытак.

Запішы рашэнне задачы ў сшытак.

 

Правядзі лініі па ўзоры

Закрэслі “лішнія” капейкі

IV.

КАНТРОЛЬ

П, с. 85, ?

 

Запішы ў парадку павелічэння.

V.

САМААЦЕНКА

 

Нумар задання

ПРЫ ВЫКАНАННІ ЗАДАННЯ

я адчуваў цяжкасці     __________________________

мне было не зразумела ____________________________________

было цікава     ________________________________________