Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

Раздзелы сайта

Беларуская мова

                                   Маршрутны ліст аддаленага навучання вучня

 

 

Прадмет

Беларуская мова 8 клас

Прозвішча, імя, імя па бацьку настаўніка

Скіпар Таццяна Барысаўна

Падручнік

Беларуская мова 8 клас

Тэма ўрока

Тэма: Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, знакі прыпынку ў іх

Прозвішча, імя вучня

(запаўняецца вучнем)

 

 

ЗМЕСТ УРОКА

 

Парадак дзеянняў

Рэсурсы

(запаўняецца настаўнікам)

Выкананне

(запаўняецца вучнем)

Тэарэтычная частка

 1. Успомні, што такое акалічнасць.
 2. Пр. 349. Назаві ў сказах прыслоўі і дзеепрыслоўі. Якімі членамі сказа яны з’яўляюцца? Паназірай за знакамі прыпынку пры іх.
 3. Прачытай правілы на с. 240-241, 242.

Адзнач знакам «+» матэрыял, з якім пазнаёміўся (лася)

Практычная частка

Выканай пісьмова пр. 350, 355.

Выканай пісьмова заданне ў сшытку

Правер сябе

Тэст

Адзначце нумары сказаў, у якіх знакі прыпынку стаяць правільна.

1) Бацька з сынам, схіліўшы галовы, сядзелі за сталом.

2) Не паспяваючы за братам, Алесь ішоў подбегам.

3) Ішлі яны не спяшаючыся, выбіраючы глухія лясныя сцежкі.

4) Згубіўшы галаву па валасах не плачуць.

5) Ціха гамонячы, начлежнікі сядзяць ля вогнішча.

6) Падыходзячы да школы, хлопцы пачалі хвалявацца.

 

 

 

 

Зваротная сувязь

ад настаўніка

Запоўні маршрутны ліст у электронным выглядзе і адпраў мне на праверку на электронную пошту: tatyana_skipor@mail.ru. Калі ў цябе няма такой магчымасці, сфатаграфуй усе выкананыя табой заданні ў сшытку і адпраў мне на праверку з дапамогай viber (вайбер). Жадаю поспехаў!

Калі ўзніклі пытанні

Кантакты настаўніка для зваротнай сувязі +375 29 7212825

 

 

 

 

 


01.05.2020                         Маршрутны ліст аддаленага навучання вучня

 

Паважаны вучань! Гэты маршрутны ліст дапаможа табе засвоіць праграмны матэрыял, праверыць свае веды па тэме, падкажа дадатковыя крыніцы інфармацыі, у тым ліку і інтэрнет-рэсурсы. Калі ў цябе ўзнікнуць пытанні, ты можаш звярнуцца да мяне. Жадаю поспехаў!

 

Прадмет

Беларуская мова

Прозвішча, імя, імя па бацьку настаўніка

Скіпар Таццяна Барысаўна

Падручнік

Беларуская мова 8 клас

Тэма ўрока

Тэма: Перакладнабеларускуюмовутэкстугістарычнай тэматыкі

Прозвішча, імя вучня

(запаўняецца вучнем)

 

 

ЗМЕСТ УРОКА

 

Парадак дзеянняў

Рэсурсы

(запаўняецца настаўнікам)

Выкананне

(запаўняецца вучнем)

Тэарэтычная частка

Прачытайце тэкст пр.376

Адкажыце на пытанні па тэксце на беларускай мовепоўнымі адказамі.

1) Што мае на ўвазе В.Басалыга, калі гаворыць пра “музыку ў камені”?

2) Якімі помнікамі беларускага дойлідства захапляецца аўтар артыкула?

 

Адзнач знакам «+» матэрыял, з якім пазнаёміўся (лася)

Практычная частка

Пераклад тэксту з 5 па 10 абзацы.

Слоўнік-дапаможнік:

Башня – вежа

Обогащать – узбагачаць

Восхищать – захапляць

Свидетели – сведкі

Зодчество – дойлідства

Пощадило – злітавалася

 

 

Выканай пісьмова заданне ў сшытку

Зваротная сувязь

ад настаўніка

Запоўні маршрутны ліст у электронным выглядзе і адпраў мне на праверку на электронную пошту: tatyana_skipor@mail.ru. Калі ў цябе няма такой магчымасці, сфатаграфуй усе выкананыя табой заданні ў сшытку і адпраў мне на праверку з дапамогай viber (вайбер). Жадаю поспехаў!

Калі ўзніклі пытанні

Кантакты настаўніка для зваротнай сувязі +375 29 7212825

                                                                       Дзякую за працу!                

 


29.04.2020

Маршрутны ліст аддаленага навучання вучня

 

Паважаны вучань! Гэты маршрутны ліст дапаможа табе засвоіць праграмны матэрыял, праверыць свае веды па тэме, падкажа дадатковыя крыніцы інфармацыі, у тым ліку і інтэрнет-рэсурсы. Калі ў цябе ўзнікнуць пытанні, ты можаш звярнуцца да мяне. Жадаю поспехаў!

 

Прадмет

Беларуская мова

Прозвішча, імя, імя па бацьку настаўніка

Скіпар Таццяна Барысаўна

Падручнік

Беларуская мова 8 клас

Тэма ўрока

Сказы з адасобленымі дапаўненнямі, знакі прыпынку

Мэта ўрока

Што патрабуецца ведаць:

-         Што такое адасабленне?§46

-         Што такое дапаўненне?

-         Умовы адасаблення дапаўненняў§49

Прозвішча, імя вучня

(запаўняецца вучнем)

 

 

ЗМЕСТ УРОКА

 

 

 

 1. Запішы ў сшытак тэму занятка.
 2. Пазнаёмся з тэарэтычным матэрыялам параграфа 49.
 3. Выканай вусна пр. 345.
 4. Прагледзь відэа па ссылцы https://youtu.be/tvIVfWdWxOM
 5. Пр.346 выканай пісьмова.

      

Зваротная сувязь

ад настаўніка

Запоўні маршрутны ліст у электронным выглядзе і адпраў мне на праверку на электронную пошту: tatyana_skipor@mail.ru. Калі ў цябе няма такой магчымасці, сфатаграфуй усе выкананыя табой заданні ў сшытку і адпраў мне на праверку з дапамогай viber (вайбер). Жадаю поспехаў!

Калі ўзніклі пытанні

Кантакты настаўніка для зваротнай сувязі +375 29 7212825 МТС

 

Дзякуй за працу!


24.04.2020

Маршрутны ліст аддаленага навучання вучня

 

Паважаны вучань! Гэты маршрутны ліст дапаможа табе засвоіць праграмны матэрыял, праверыць свае веды па тэме, падкажа дадатковыя крыніцы інфармацыі, у тым ліку і інтэрнет-рэсурсы. Калі ў цябе ўзнікнуць пытанні, ты можаш звярнуцца да мяне. Жадаю поспехаў!

 

Прадмет

Беларуская мова

Прозвішча, імя, імя па бацьку настаўніка

Скіпар Таццяна Барысаўна

Падручнік

Беларуская мова 8 клас

Урок №

тэма ўрока

Урок 54

Тэма: Сказы з адасобленымі прыдаткамі, знакі прыпынку

Мэта ўрока

Што патрабуецца ведаць:

-         Што такое адасабленне?§46

-         Што такое прыдатак?

-         Умовы адасаблення прыдаткаў§48

Прозвішча, імя вучня

(запаўняецца вучнем)

 

 

ЗМЕСТ УРОКА

 

 

 

 1. Запішы ў сшытак тэму занятка.
 2. Скарыстай даведку і выканай практ. 336 вусна. (паўтор раней вывучанага)

Даведка

Прыдатак – азначэнне, выражанае назоўнікам, якое звычайна дапасуецца да паяснёнага слова ў склоне і ліку: Адразу за нашай хатай ужо з год ляжала яліна-выварацень (Каратк.); 3-за спарыша-вяршыні перавальвалася, асядаючы на схілах, густая, змрочная хмара (В.Б.); Лісточкі-манеткі маёй расянкі загарнуліся, схаваўшы ў сабе здабычу (Крук.).

Многія прыдаткі дапасуюцца да паяснёнага слова і ў родзе: I вось жанчыны не стрывалі і песню-кпіну заспявалі, каб пасмяяцца з нежанатых: з Антося, Яські і Кандрата (К-с).

 1. Прачытай матэрыял §48 на стар. 232, 233
 2. Выканай практ. 338
 3. Разгледзь партрэт Уладзіміра Дубоўкі .

 1. Сфармулюй і запішы асноўную думку тэксту.
 2. Выпішы сказы з адасобленымі пыдаткамі, падкрэслі іх.
 3.  

* (заданне на 10 балаў) Падрыхтуй вуснае паведамленне пра У.Дубоўку, выкарыстоўваючы сказы з адасобленымі прыдаткамі.

          

Зваротная сувязь

ад настаўніка

Запоўні маршрутны ліст у электронным выглядзе і адпраў мне на праверку на электронную пошту: tatyana_skipor@mail.ru. Калі ў цябе няма такой магчымасці, сфатаграфуй усе выкананыя табой заданні ў сшытку і адпраў мне на праверку з дапамогай viber (вайбер). Жадаю поспехаў!

Калі ўзніклі пытанні

Кантакты настаўніка для зваротнай сувязі +375 29 7212825 МТС

 

Дзякуй за працу!