Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

Раздзелы сайта

Біялогія

Маршрутны ліст аддаленага навучання вучня

 

Паважаны вучань! Гэты маршрутны ліст дапаможа табе засвоіць праграмны матэрыял, праверыць свае веды па тэме, падкажа дадатковыя крыніцы інфармацыі, у тым ліку і інтэрнет-рэсурсы. Калі ў цябе ўзнікнуць пытанні, ты можаш звярнуцца да мяне. Жадаю поспехаў!

Прадмет

Біялогія

Клас

10

Прозвішча, імя, імя па бацьку настаўніка

Пяськоўская Алена Леанідаўна

Тэма ўрока

Асаблівасці спадчыннасці і зменлівасці чалавека

Мэта ўрока

оратка)

Ты пазнаёмішся з асноўнымі метадамі генетыкі чалавека

Прозвішча, імя вучня

(запаўняецца вучнем)

 

 

ЗМЕСТ УРОКА

 

Парадак дзеянняў

Рэсурсы

(запаўняецца настаўнікам)

Выкананне

(запаўняецца вучнем)

Тэарэтычная частка

Пазнаёмся з матэрыялам параграфа 48 падручніка

 

Практычная частка

Запішы дату і тэму ўрока.

Запоўні табліцу

Назва

метада

Характарыстыка

Што

зроблена

 

 

 

Выканай пісьмова заданне ў сшытку

Правер сябе

Правер свае веды. Адкажы на пытанні с.208-209 падручніка вусна

 

 

Паўтары

Дамашняе заданне

Параграф 48

Зваротная сувязь

ад настаўніка

 Сфатаграфуй маршрутны ліст і ўсе выкананыя табой заданні ў сшытку і адпраў мне на праверку з дапамогай viber (вайбер). Жадаю поспехаў!

Калі ўзніклі пытанні

Кантакты настаўніка для зваротнай сувязі +375292569380

 

Дзякую за працу!      

 

      


Маршрутны ліст аддаленага навучання вучня

 

Паважаны вучань! Гэты маршрутны ліст дапаможа табе засвоіць праграмны матэрыял, праверыць свае веды па тэме, падкажа дадатковыя крыніцы інфармацыі, у тым ліку і інтэрнет-рэсурсы. Калі ў цябе ўзнікнуць пытанні, ты можаш звярнуцца да мяне. Жадаю поспехаў!

Прадмет

Бяілогія

Клас

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку настаўніка

Пяськоўская Алена Леанідаўна

Тэма ўрока

Спадчынныя хваробы чалавека

Мэта ўрока

оратка)

Ты даведаешся пра спадчынныя хваробы чалавека, пазнаёмішся з прафілактыкай і дыягностыкай спадчынных хвароб, лячэннем генных захворванняў

Прозвішча, імя вучня

(запаўняецца вучнем)

 

 

ЗМЕСТ УРОКА

 

Парадак дзеянняў

Рэсурсы

(запаўняецца настаўнікам)

Выкананне

(запаўняецца вучнем)

Тэарэтычная частка

Пазнаёмся з матэрыялам параграфа 49 падручніка

 

 

Практычная частка

Запішы дату і тэму ўрока.

Запоўні табліцу

Назва

захворвання

Характэрныя

прыметы

працякання

захворвання

Прычыны

ўзнікнення

захворвання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выканай пісьмова заданне ў сшытку

Правер сябе

Складзіце радаслоўную вашай сям’і па прыметах, напрыклад, кучаравасці і колеру валасоў, колеру вачэй, груп крыві.

Выканай пісьмова заданне ў сшытку

Паўтары

Дамашняе заданне

Параграф 49

Зваротная сувязь

ад настаўніка

 Сфатаграфуй маршрутны ліст і ўсе выкананыя табой заданні ў сшытку і адпраў мне на праверку з дапамогай viber (вайбер). Жадаю поспехаў!

Калі ўзніклі пытанні

Кантакты настаўніка для зваротнай сувязі +375292569380

 

Дзякую за працу!                

  


МАРШРУТНЫ ЛІСТ

 

Вучэбны прадмет БІЯЛОГІЯ

Клас 10

Тэма ўрока:«Зменлівасць арганізмаў, яе тыпы.Мадыфікацыйная зменлівасць»

 

Чакаемы вынік:

Я павінен ведаць:

- якую ролю адыгрывае генатып і ўмовы асяроддзя ў фарміраванні прымет;

-якія бываюць формы зменлівасці і іх асаблівасці;

-што такое норма рэакцыі.

Я павінен умець: праводзіць статыстычны аналіз мадыфікацыйнай зменлівасці арганізма

 

 

Пакрокавая інструкцыя

 

0 крок. Актуалізацыя апорных ведаў

Для вывучэння  новай тэмы табе неабходна ўспомніць:

  1. Законы наследовання прымет, паняцці: «генотып», «фенотып», «умовы навакольнага асяроддзя», «фактары асяроддзя».
  2. Успомниць як знайсці сярэдняе значэнне лічбаў, максімальнае і мінімальнае значэнне даследуемага матэрыялу.  

1 крок. Узровень ведаў.

Длявывучэння мадыфікацыйнай зменлівасці паглядзі прапанаваны відэаролік:

https://www.youtube.com/watch?v=s0JtUoISlJg

 

На с. 196 падручніка прачытайце, якімі асаблівасцямі валодае мадыфікацыйная зменлівасць.

2 крок.

Адкажы на прапанаваныя пытанні:

  1. Зменлівасць фенатыпу пад дзеяннем фактараў навакольнага асяроддзя, якая адбываецца без змянення генатыпу ў межах нормы рэакцыі, называецца____________________.

2.Дапоўні азначэнні

а) Межы мадыфікацыйнай зменлівасці прыметы называюць__________________

б) Мадыфікацыйную зменлівасць можна назваць__________________________

3. Закончы сказы:

а) Фенатып вызначаецца________________________________________

б) Пры мадыфікацыйнай  зменлівасці генатып не змяняецца, пагэтаму  мадыфікацыі ___________________________.

в) Адзін і той жа фактар вызывае прыкладна аднолькавыя змяненні ў генатыпічна падобных асобін. Пагэтаму мадыфікацыйную зменлівасць называюць______________ 

4.Чым можна растлумачыць, што ў чалавека группа крыві не мяняецца ў залежнасць ад умоў жыцця?

 5Як змяняецца формула крыві ў чалавека пры пад'ёме яго ў горы? З чым гэта звязана?

3 крок. Узровень прымянення.

Выканай лабараторную работу №4 «Вывучэнне зменлівасці ў раслін і жывёл, пабудаванне варыяцыйнага рада і варыяцыйнай крывой»

Мэта: выявіць статыстычныя заканамернасці мадыфікацыйнай зменлівасці колькасных прымет; навучыцца будаваць варыяцыйны рад і варыяцыйную крывую

Абсталяванне: лінейка, 30 лістоў лаўровага ліста.

 

Ход работы.

 

  1. Вывучы прапанаваны аб'ект . Разглядзі лісты лаўра высакароднага. Адбяры 25 экзэмпляраў. Вымерай іх даўжыню.
  2. Полученные данные занесите в таблицу:

 

№экзэмпляра

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Даўжыня

 (у мм)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№экзэмпляра

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Даўжыня

 (у мм)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№экзэмпляра

19

20

21

22

23

24

25

 

 

Даўжыня

 (у мм)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выяві мінімальнае і максімальнае значэнні прыметы, якая вывучаецца, вызначце размах яе зменлівасці ( ад максімальнага значэння аднімаюць мінімальнае).

Размах зменлівасці прыметы:__________ .

Раздзялі атрыманую велічыню на 10, каб атрымаць класы велічынь, для разноскі атрыманых даных.

Велічыня класавага інтэрвалу роўная_________.

Вызначы межы дзесяці класаў.

 

3.Складзі варыяцыйны рад.

 Атрыманыя даныя занясі ў табліцу, у якой у першым радку адзнач асобныя значэнні прыметы(v), а ў другім – частату сустракальнасці кожнага значэння  (p).

Даўжыня ў мм (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частата

сустракальнасці (р)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Пабудуйце варыяцыйную крывую, адлюструйце на графіку залежнасць паміж значэннем прыметы і частатой яе сустракальнасці.

5. Зрабі вывад пра тое, якая заканамернасць мадыфікацыйнай зменлівасці вамі адлюстравана (якіх асобін у выбарцы больш, а якіх менш).

 

4 крок.

Адпраў выкананую работу настаўніку.

5 крок.

Успомні, што новага ты даведаўся, працуючы над гэтым заданнем. Дзе можна прымяніць гэтыя веды і ўменні на практыцы? Ацані сваю работу над тэмай.

Дамашняе заданне параграф 46.

 

 

МАРШРУТНЫ ЛІСТ

 

Вучэбны прадмет БІЯЛОГІЯ

Клас 10

Тэма ўрока:«Генатыпічная зменлівасць»

 

Чакаемы вынік:

Я павінен ведаць:

- тыпы генатыпічнай зменлівасці;

-тыпы мутацый;

-мутагенныя фактары.

Я павінен умець: выдзяляць галоўнае ў тэксце, самастойна працаваць з тэкстам, абагульняць і рабіць вывады. 

 

Пакрокавая інструкцыя

 

1 крок.

Працуючы з тэкстам  параграфа 47 запоўні табліцу у:

 

Генатыпічная зменлівасць

Тыпы

камбінатыўная

і

мутацыйная

крыніцы

Фактары

(прычыны) 

мутацый

3

 

 

Генныя мутацыі

Па паходжанню

Значэнне  генатыпічнай зменлівасці заключаецца ў тым, што _________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Унутрыхрамасомныя

2.дуплікацыя

Міжхрамасомныя

 

Геномные

У якіх клетках адбыліся

 

2.саматычныя

Паводле ўплыву на жыццядзейнасць і пладавітасць

  1. лятальныя

 

2 крок.

Выканай заданні

1. Да тэрмінаў, якія прыведзены ў левай калонцы, падбяры адпаведныя азначэнні з правай калонкі.

1. Генныя, або кропкавыя,  мутацыі

 

А — структурныя змяненні храмасом

2. Храмасомныя мутацыі

 

Б — змяненне ліку храмасом

3. Геномныя мутацыі

 

В — мутацыі, якія адбываюцца ў клетках цела і праяўляюцца ў самой асобіны

4. Поліплаідыя

 

Г — павелічэнне ліку храмасом, кратнае гаплоіднаму

5. Саматычныя мутацыі

 

Д — натуральна ( самаадвольна) узнікшыя

6. Спантанныя мутацыі

 

Е — звязаны са змяненнем нуклеатыднай паслядоўнасці ў

малекуле ДНК

 

2. Запішыце  храмасомнынабор:

а) нулісомікаў —  ;

б) манасомікаў —  ;

в) пентасомікаў —  ;

г) трысомікаў —.

 

3. Для бацькоўскай асобіны характэрны набот храмасом  ААВВССDDEE.  У  выніку індуцыраванага мутагенезу атрыманы мутантныя формы:

1. ААААВВВВССССDDDDEEЕЕ;

2.ААССDDЕЕ;

3.ААВВССDDЕ;

4.ААВВСDDЕЕ;

5.ААВВССDDЕЕ;

6.ААВВССDDDЕЕ

 

З іх выберыце:

-поліплоіды-

-нулісомікі-

-трысомікі-

4. Прачытай гісторыю і падумай, чаму магло так атрымацца?

Садавод-аматар у сябе ў садзе пасадзіў дзве расліны начной прыгажуні з чырвонымі і белымі кветкамі. Расліны цвілі, радуючы сваёй прыгажосцю гаспадара . Садавод сабраў насенне з кветак і пасеяў іх на наступны год. Якое ж было яго здзіўленне, калі ў садзе зацвілі не белыя і чырвоныя, а ружовыя кветкі!

Растлумачце, чаму так адбылося?

3 шаг.

Дамашняе заданне параграф 47.

 


Маршрутны ліст аддаленага навучання вучня

 

Паважаны вучань! Гэты маршрутны ліст дапаможа табе засвоіць праграмны матэрыял, праверыць свае веды па тэме, падкажа дадатковыя крыніцы інфармацыі, у тым ліку і інтэрнет-рэсурсы. Калі ў цябе ўзнікнуць пытанні, ты можаш звярнуцца да мяне. Жадаю поспехаў!

Прадмет

Біялогія

Клас

10

Прозвішча, імя, імя па бацьку настаўніка

Пяськоўская Алена Леанідаўна

Падручнік

Біялогія 10 клас

Тэма ўрока

Счэпленае наследаванне.Храмасомная тэорыя спадчыннасці

Мэта ўрока

оратка)

Ты пазнаёмішся з храмасомнай тэорыяй спадчыннасці, прыкладам рашэння задач

Прозвішча, імя вучня

(запаўняецца вучнем)

 

 

ЗМЕСТ УРОКА

 

Парадак дзеянняў

Рэсурсы

(запаўняецца настаўнікам)

Выкананне

(запаўняецца вучнем)

Тэарэтычная частка

Пазнаёмся з матэрыялам параграфа 44 падручніка, прыкладам рашэння задач на с.241-242

 

 

Практычная частка

Выпішы азначэнні з тэксту, формулу для разліку частаты красінговеру, асноўныя палажэнні храмасомнай тэорыі спадчыннасці.

Выканай пісьмова заданне ў сшытку

Правер сябе

Правер свае веды. Выберы правільныя адказы:

1.У 1910 г. Морган эксперыментальна даказаў, што гены размешчаны ў храмасомах.

2.Гены, размешчаныя ў адной храмасоме, наследуюцца разам.

3.У чалавека 46 груп счаплення.

4.Красінговер не перашкаджае счапленню генаў.

5.Частата красінговера прапарцыянальна адлегласці паміж генамі, размешчанымі ў адной храмасоме.

6.Марганіда – генетычная адлегласць, на якой красінговер адбываецца з верагоднасцю 0,1 %.

 

Пастаў знак «+», калі адказ на пытанне «так» або «-», калі адказ на пытанне «не»

Паўтары

Дамашняе заданне

Параграф 44, с.187 № 7

Зваротная сувязь

ад настаўніка

Сфатаграфуй маршрутны ліст і ўсе выкананыя табой заданні ў сшытку і адпраў мне на праверку з дапамогай viber (вайбер). Жадаю поспехаў!

Калі ўзніклі пытанні

Кантакты настаўніка для зваротнай сувязі +375292569380

 

Дзякую за працу!